Tran Gia Minh
Profession

Physician Assistant

Medical Specialty

Endocrinology

Interests

Mình rất đam mê Phật giáo. Phật giáo dăn dạy chúng ta cách sống chuẩn mực để hướng tới hạnh phúc trung thực. Mình đã học được rất nhiều về cuộc sống nhờ các phẩm hạnh phải chăng đẹp của Đức Phật. Trong các vị người yêu Tát của Phật giáo thì Phật Di Lặc vẫn là vị người yêu Tát mình say mê nhất. Ngài là hình ảnh tượng trưng cho 2 đức tính rẻ đẹp là Hoan hỷ và khoan thứ. Hình ảnh đó được xuất hiện ở nụ cười và dòng bụng to của Phật Di Lặc. Chúng ta thấy nụ cười an nhiên của Ngài luôn xuất hiện cộng sở hữu cái bụng lớn tượng trưng cho sự độ lượng, độ lượng. Loại bụng đó chứa cất mọi chuyện vui buồn của nhân gian. Mọi người thường xoa bụng Phật Di Lặc để với đến may mắn và an lành. Các bạn muốn xem thêm những hình ảnh Phật Di Lặc đẹp Các bạn sở hữu thể ấn vào kết liên sau: Bài viết hình ảnh Di Lặc đẹp
. Mình hi vẳng Cả nhà sẽ gặp được phổ thông may mắn và hóa giải được các bít tất tay, sức ép nhờ được nhìn ngắm hình ảnh Phật Di Lặc thường xuyên.

Email Console


Are you a Doctor, Pharmacist, PA or a Nurse?

Join the Doctors Lounge online medical community

  • Editorial activities: Publish, peer review, edit online articles.

  • Ask a Doctor Teams: Respond to patient questions and discuss challenging presentations with other members.

Doctors Lounge Membership Application

Tools & Services: Follow DoctorsLounge on Twitter Follow us on Twitter | RSS News | Newsletter | Contact us